Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie to ubezpieczenia zapewniające przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenia zawierane są bezterminowo lub na czas określony.