Regulamin

Regulamin portalu finansowego www.okfinans.pl:

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.okfinans.pl zwanego w dalszej części Serwisem.
2. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim, ich kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie bez pisemnej zgody jest zabronione.
3. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby treści zamieszczane w serwisie były zgodne ze stanem faktycznym, jednak ze względu na często zmieniające się warunki nie gwarantuje zgodności informacji z aktualnym stanem. Może zdarzyć się, że informacje prezentowane w Serwisie są nieaktualne.
4. Wszelkie treści i materiały zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej i mają charakter wyłącznie orientacyjny. By potwierdzić aktualność informacji należy skontaktować się z wybraną instytucją finansową oraz zapoznać się z aktualnym regulaminem instytucji oraz umową produktu finansowego.
5. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania zawartych w Serwisie informacji bądź w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji zawartych w Serwisie.
6. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.