Rachunki inwestycyjne

Rachunki inwestycyjne to rachunki otwierane przez klienta na użytek domu maklerskiego, które wykorzystywane są w celu zakupu walorów na giełdzie papierów wartościowych.