Lokaty i Obligacje

Lokaty to umowy, w których klient banku udostępnia bankowi na określony czas środki pieniężne. W zamian klient otrzymuje miesięczne, kwartalne lub roczne odsetki (zgodne z określonym oprocentowaniem).