Konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe to konta bankowe przeznaczone do gromadzenia pieniędzy ze zmienną stopą procentową. Główną zaletą konta oszczędnościowego jest możliwość dostępu do środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek.