Faktoring

Faktoring, czyli działalność finansowa polegająca na wykupie wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców, połączony z finansowaniem oraz świadczeniem klientom dodatkowych usług.

Firmy faktoringowe wykonują następujące czynności:

  • finansują należności
  • prowadzą sprawozdawczość i konta dłużników
  • egzekwują należności
  • przejmują ryzyko wypłacalności odbiorcy

Firmy faktoringowe dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe za nieuregulowane faktury. Faktoring skierowany jest do firm prowadzących sprzedaż z odroczoną płatnością. Dzięki faktoringowi firma uzyskuje natychmiastowe finansowanie.